Pitanja i odgovori na temu kemije

Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Jun 29 2010 - 20:36 PM
Naslov: re: pitanje
Saharoza je alfa-D-glukopiranozil-beta-D-fruktofuranozid. Ukoliko želite podrobnije objašnjenje slobodno me nazovite na tel/fax 021/638-280.
Odgovor na poruku
 Author and subject  Unesite poruku  Zatvori oznake (tagove)