Pitanja i odgovori na temu kemije

Autor: sandro
Objavljeno: Sep 15 2010 - 14:54 PM
Naslov: re: pitanje
što nastaje izljevanjem taline sumpora u vodi?

1.nastaje plastićni sumpor
2.nastaje sumporna kiselina
3.nastaje plinoviti sumporovodik
4.nastaje bijeli talog sumpornih oksida

recite broj?

Odgovor na poruku
 Author and subject  Unesite poruku  Zatvori oznake (tagove)