Pitanja i odgovori na temu kemije

Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Oct 04 2010 - 15:58 PM
Naslov: re: pitanje
Ca(OH)2 + 2HCl -> CaCl2 + 2H2O

Princip je taj da se uvijek traži najveći zajednički višekratnik a onda taj najveći zajednički višekratnik se dijeli sa indeksom.
Odgovor na poruku
 Author and subject  Unesite poruku  Zatvori oznake (tagove)