Pitanja i odgovori na temu kemije

Autor: k110
Objavljeno: Aug 25 2011 - 10:19 AM
Naslov: Zadatak iz kemije
Izračunaj volumen dušika koji nastaje zagrijavanjem 1g amonijeva nitrita pri temperaturi od 250 C i tlaku od 1 bara.
Odgovor na poruku
 Author and subject  Unesite poruku  Zatvori oznake (tagove)