Pitanja i odgovori na temu kemije

Odgovor na poruku
 Author and subject  Unesite poruku  Zatvori oznake (tagove)Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Nov 16 2011 - 18:12 PM
Naslov: re: Koja je ovo tvar?
M=m(m)*L
M=2,0572*10^-22 g/molekula*6,0221367*10^23 molkula/mol=123,887396 g/mol

123,887396 g/mol / 4 = 30,971849 g/mol

Iz atomske težine se vidi da je to fosfor. Naime fosfor ima atomsku težinu 30,973762