Pitanja i odgovori na temu kemije

Autor: alchemist
Objavljeno: Nov 12 2009 - 16:02 PM
Naslov: re: jel ovo točno?
Prvo izračunaš koliko je udio pojedinih elemenata brojčano (ne po masi već po broju atoma):

X=W/Ar

X(K) = 26,57/39*100 = 0,00681
X(Cr)= 35,36/52*100 = 0,00680
X(O) = 38,07/16*100 = 0,02419

Sada svaku jednadžbu djeliš sa najmanjim brojem znači sa 0,00680 i dobiješ

X(K) = 0,00681/0,00680 = 1

X(Cr) = 0,00680/0,00680 = 1
X(O) = 0,02419/0,00680 = 3,5

i da bi dobio cijeli broj množiš sa dva

i dobio si

X(K) = 2
X(Cr)= 2
X(O) = 7

To znači da je formula K2Cr2O7
Odgovor na poruku
 Author and subject  Unesite poruku  Zatvori oznake (tagove)