Pitanja i odgovori na temu kemije

Autor: Suada
Objavljeno: Apr 19 2010 - 13:33 PM
Naslov: Zadatak iz kemije
Koliko treba odvagati Na2SO4 da se pripremi 250 cm3 rastvora masene koncentracije 60g/dm3?
Odgovor na poruku
 Author and subject  Unesite poruku  Zatvori oznake (tagove)