Pitanja i odgovori na temu kemije

Ukupno poruka: 6 - Stranice (1): [1]
Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Oct 04 2010 - 15:58 PM
Naslov: re: pitanje
Ca(OH)2 + 2HCl -> CaCl2 + 2H2O

Princip je taj da se uvijek traži najveći zajednički višekratnik a onda taj najveći zajednički višekratnik se dijeli sa indeksom.
Autor: trogir
Objavljeno: Oct 04 2010 - 11:55 AM
Naslov: re: pitanje
kako se jednađbe uštimavaju!?znam da se množi sa indexom,ali molim vas dsa mi date primjer i postupak
Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Sep 15 2010 - 18:36 PM
Naslov: re: pitanje
Točan odgovor je pod brojem 1. Dobiveni plastični sumpor je bijele boje.
Autor: sandro
Objavljeno: Sep 15 2010 - 14:54 PM
Naslov: re: pitanje
što nastaje izljevanjem taline sumpora u vodi?

1.nastaje plastićni sumpor
2.nastaje sumporna kiselina
3.nastaje plinoviti sumporovodik
4.nastaje bijeli talog sumpornih oksida

recite broj?

Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Jun 29 2010 - 20:36 PM
Naslov: re: pitanje
Saharoza je alfa-D-glukopiranozil-beta-D-fruktofuranozid. Ukoliko želite podrobnije objašnjenje slobodno me nazovite na tel/fax 021/638-280.
Autor: runner
Objavljeno: Jun 29 2010 - 12:35 PM
Naslov: pitanje
koja je veza između glukoze, fruktoze i saharoze?
Ukupno poruka: 6 - Stranice (1): [1]
Odgovor na ovaj thread
 Author and subject  Unesite poruku  Zatvori oznake (tagove)