Pitanja i odgovori na temu kemije

Sve kategorije > Pitanja i odgovori > Općenita pitanja > zbirka sa ovakvim zadacima
Ukupno poruka: 5 - Stranice (1): [1]
Autor: nbedeko2
Objavljeno: Jun 11 2010 - 13:39 PM
Naslov: re: zbirka sa ovakvim zadacima
silvan napisao:
Profesore Jakšić, znate li gdje bi se mogla naći zbirka sa rješenim zadacima ovog tipa:

1. Izracunajte volumen kloridne kiseline (ρ = 1,19 g/mL, w(HCl) = 37,0 %) potreban za pripravu 100,00 mL kloridne kiseline, c(HCl) = 3,0 mol/L.
2. Koja je pH-vrijednost otopine NaOH kojoj je gustoca ρ = 1,002 g/mL i maseni udio w(NaOH) = 0,2 %?

Nadam se da ne tražim previše!


1. c=n/V, n= c*V, n= 0,3 mol
m(čiste HCl)= M*n, m(HCl)= 10,94 g
m(HCl+voda)= m(HCl)/W(HCl)= 29,57 g
V(HCl)= m/gustoća, V=24,85 ml

2.Znači imamo ovako:
Gustoća(NaOH)= 1,002 g cm-3
W(NaOH)= 0,2%
I treba izračunati pH te otopine.
Zadatak je malo zeznut al ništa strašno. Polazimo od formule za gustoću:

ρ=m(otopine)/V(otopine) umijesto m(otopine) ubacujem izraz m(NaOH)/W(NaOH) iz izraza za maseni udio.
ρ= (m(NaOH)/W(NaOH))/V(otopine). Sad umijesto m(NaOH) ubacujem M(NaOH)*n(NaOH).
ρ= (M(NaOH)*n(NaOH)/W(NaOH))/V(otopine). Riješimo dvojni razlomak i dobijemo:
ρ= M(NaOH)*n(NaOH)/W(NaOH)*V(otopine). n(NaOH)/V(otopine) je izraz za koncentraciju NaOH, znači da je ρ= M(NaOH)/W(NaOH) * c(NaOH), a c(NaOH)= ρ(NaOH)*W(NaOH)/M(NaOH) i dobiješ da je c= 0,0501 M.
Iz jednadžbe disocijacije NaOH vidiš da je [NaOH]:[OH-]= 1:1, tj. da su koncentracije NaOH i OH- iona u toj otopini jednake. Znači [OH-]= 0,0501 M.
Preko ionskog produkta vode dobiješ koncentraciju H3O+ iona [H3O+]= Kw/[OH-], [H3O+]=1,9960*10^-13M. I sad to uvrstiš u izraz za pH= -log(1,9960*10^-13), pH= 12,7.
Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Oct 29 2009 - 13:20 PM
Naslov: re: zbirka sa ovakvim zadacima
Ako želite da Vam rješavam zadatke molim da mi ih pošaljete na tel/fax 021/638-280. Jedna stranica A4 formata rješenja zadataka (bez prepisivanja samih zadataka) košta 150,00 kn. Što se natuknica tiče i one se plaćaju.
Autor: silvan
Objavljeno: Oct 29 2009 - 09:17 AM
Naslov: re: zbirka sa ovakvim zadacima
Profesore, počeo sam raditi po stehiometriji od profesora Sikirice. Nije mi baš jasno rješenje ovog zadatka:

35. Izračunajte koncentraciju Cu+ i CN- iona u otopini K2Cu(CN)3 koncentracije c(K2Cu(CN)3) = 0,1000 mol/L ako je konstanta nestabilnosti kompleksa Knest(Cu(CN)32-) = 5,0×10-28. Izračunajte koncentraciju Cu+ iona u otopini u kojoj su koncentracije c(Cu(CN)32-) = 0,1000 mol/L i c(KCN) = 0,0100 mol/L.

Nisam baš pri nekim novcima pa ako bi mogli samo par natuknica staviti bio bi vrlo zahvalan. Unaprijed hvala.
Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Oct 22 2009 - 08:20 AM
Naslov: re: zbirka sa ovakvim zadacima
Odgovarajuće zadatke sa rješenjima možete naći u Stehiometriji od profesora Sikirice.
Autor: silvan
Objavljeno: Oct 20 2009 - 12:26 PM
Naslov: zbirka sa ovakvim zadacima
Profesore Jakšić, znate li gdje bi se mogla naći zbirka sa rješenim zadacima ovog tipa:

1. Izracunajte volumen kloridne kiseline (ρ = 1,19 g/mL, w(HCl) = 37,0 %) potreban za pripravu 100,00 mL kloridne kiseline, c(HCl) = 3,0 mol/L.
2. Koja je pH-vrijednost otopine NaOH kojoj je gustoca ρ = 1,002 g/mL i maseni udio w(NaOH) = 0,2 %?

Nadam se da ne tražim previše!
Ukupno poruka: 5 - Stranice (1): [1]
Odgovor na ovaj thread
 Author and subject  Unesite poruku  Zatvori oznake (tagove)