Pitanja i odgovori na temu kemije

Sve kategorije > Pitanja i odgovori > Općenita pitanja > Zna li netko riješiti ovaj zadatak?
Ukupno poruka: 2 - Stranice (1): [1]
Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Feb 04 2011 - 12:44 PM
Naslov: re: Zna li netko riješiti ovaj zadatak?
V-standardno(Cl2) = 10L * 10^5Pa/101325Pa
To što se dobije podjeliti sa 22,4141 dm^3/mol
Koliko ima molova klora toliko ima molova Mn02.
Sada zbrojiti 54,93805 + 2*15,9994 da se dobije molarna masa od MnO2. Tada broj molova klora koji smo dobili pomnožimo sa vrijednošću jednog gram-mola za MnO2 čime se dobije masa Mn02 u gramima. Taj broj podjeliti sa 0,9 da se dobije masa piroluzita. To je jedno od rješenja.

c = ro*w/M
ro = 1100g/dm^3
w = 0,2
M = 36,46064 g/mol
c = 6,0339 mol/dm^3

Broj molova od MnO2 pomnožiti sa 4 i podijeliti sa 6,0339 mol/dm^3 čime se dobije volumen HCl u dm^3.
Autor: Maki
Objavljeno: Feb 04 2011 - 07:46 AM
Naslov: Zna li netko riješiti ovaj zadatak?
Izračunaj masu minerala piroluzita u kojem je
w(MnO2) = 90.0 %
volumen klorovodične kiseline, w(HCl) = 20.0%
gustoća(HCl) = 1.1 g/cm3 potrebnih za dobivanje 10 L klora (pri 1 bar i 0 st. cel.).

Rješenje bi trebalo biti: m(MnO2) = 43,08 g; m(otopine HCl) = 325,2 g.

Ja sam napravio jednadžbu: MnO2 + 4HCl -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O.
Ali kako sad iz toga doći do rješenja?
Ukupno poruka: 2 - Stranice (1): [1]
Odgovor na ovaj thread
 Author and subject  Unesite poruku  Zatvori oznake (tagove)