Pitanja i odgovori na temu kemije

Sve kategorije > Pitanja i odgovori > Općenita pitanja > Komplicirani zadatak iz kemije
Ukupno poruka: 4 - Stranice (1): [1]
Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Mar 28 2012 - 12:07 PM
Naslov: re: Komplicirani zadatak iz kemije
Molim Vas da mi zadatak pošaljete na email adresu koju možete pronaći na stranici Kontakt. (email adresa je skrivena radi spam robota)
Autor: maja
Objavljeno: Mar 17 2012 - 16:37 PM
Naslov: re: Komplicirani zadatak iz kemije
Koliko je mililitara otopine HCl (w(HCl)=14,17 % i gustoće=1,070 g/mL) potrebno za
neutralizaciju 20,0 g nečiste NaOH (96,0 % NaOH, 2,5 % Na2CO3
i 1,5 % H2O)?
Hvala!
Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Feb 16 2012 - 16:00 PM
Naslov: re: Komplicirani zadatak iz kemije
Pošaljite sve zadatke koje ne znate poštom na adresu Fedor Jakšić, Alfreda Nonveillera 6, 21403 Sutivan.
Autor: mirabilis
Objavljeno: Feb 02 2012 - 10:23 AM
Naslov: Komplicirani zadatak iz kemije
Reakcijom etil-karbonata i ketona A u prisutnosti natrij-etilata nastaje ester kiseline B. kiselina B postoji u 2 tautomerna oblika B i C. enolni oblik C reagira s dijazometanom i uz eliminaciju dušika daje spoj D. keton A se industrijski dobiva kumenskim postupkom. koji su spojevi A, B, C i D ?
Ukupno poruka: 4 - Stranice (1): [1]
Odgovor na ovaj thread
 Author and subject  Unesite poruku  Zatvori oznake (tagove)