Pitanja i odgovori na temu kemije

Ukupno poruka: 5 - Stranice (1): [1]
Autor: Feor Jakšić
Objavljeno: Nov 12 2009 - 20:22 PM
Naslov: re: jel ovo točno?
Ponuđeno rješenje je točno i brzo.

Fedor Jakšić
Autor: alchemist
Objavljeno: Nov 12 2009 - 16:02 PM
Naslov: re: jel ovo točno?
Prvo izračunaš koliko je udio pojedinih elemenata brojčano (ne po masi već po broju atoma):

X=W/Ar

X(K) = 26,57/39*100 = 0,00681
X(Cr)= 35,36/52*100 = 0,00680
X(O) = 38,07/16*100 = 0,02419

Sada svaku jednadžbu djeliš sa najmanjim brojem znači sa 0,00680 i dobiješ

X(K) = 0,00681/0,00680 = 1

X(Cr) = 0,00680/0,00680 = 1
X(O) = 0,02419/0,00680 = 3,5

i da bi dobio cijeli broj množiš sa dva

i dobio si

X(K) = 2
X(Cr)= 2
X(O) = 7

To znači da je formula K2Cr2O7
Autor: ronaldinho
Objavljeno: Nov 12 2009 - 15:02 PM
Naslov: trebam malu pomoć
zna li netko riješiti ovaj zadatak:

analizom nekog kromovog spoja ustanovljeno je da je maseni udio K 26,57%, Cr 35,36% i O 38,07%. izračunaj empirijsku formulu spoja...
Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Nov 05 2009 - 19:13 PM
Naslov: re: jel ovo točno?
Odgovor je točan.

Fedor Jakšić
Autor: ronaldinho
Objavljeno: Nov 05 2009 - 10:06 AM
Naslov: jel ovo točno?
zna li netko jel ovo točno rješenje?

? CH4 + ? O2 → ? CO2 + ? H2O

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O
Ukupno poruka: 5 - Stranice (1): [1]
Odgovor na ovaj thread
 Author and subject  Unesite poruku  Zatvori oznake (tagove)